Xây dựng page quản lý tài chính cá nhân theo quy tắc JARS trên Notion

I. Giới thiệu Chắc hẵn chúng ta ai cũng điều nghe cụm từ “quản lý tài chính cá nhân”, nghe rất là fancy và hứa hẹn. Đây là cụm từ xuất hiện nhiều năm trở lại đây ở Việt Nam khi trình độ lao động của ở nước ta đi lên, con người đi vào … Read moreXây dựng page quản lý tài chính cá nhân theo quy tắc JARS trên Notion