[Data crawling tutorial] Bài 0: Giới thiệu

I Introduction Crawling, scraping, spidering là những phương pháp thu thập data từ nguồn dữ liệu (công khai, bí mật) của bạn/ doanh nghiệp của bạn/ bên thứ 3 phục vục cho mục đích nào đó. Crawling, scraping, spidering có một chút khác biệt về ý nghĩa. Crawling thường có nghĩa là bạn gom hết … Read more[Data crawling tutorial] Bài 0: Giới thiệu

Xây dựng page quản lý tài chính cá nhân theo quy tắc JARS trên Notion

I. Giới thiệu Chắc hẵn chúng ta ai cũng điều nghe cụm từ “quản lý tài chính cá nhân”, nghe rất là fancy và hứa hẹn. Đây là cụm từ xuất hiện nhiều năm trở lại đây ở Việt Nam khi trình độ lao động của ở nước ta đi lên, con người đi vào … Read moreXây dựng page quản lý tài chính cá nhân theo quy tắc JARS trên Notion